Eesti keeles In English Norsk

Seinte ja põrandate plaatimine

 Seinte ja põrandate plaatimisel tuleks erilist tähelepanu pöörata just eeltööle. Seinad peavad enne plaatimist olema sirged ja loodis. Põranda kalded ja kõrgused tuleb anda selleks ettenähtud segudega. Väga hoolikalt tuleb teha hüdroisolatsioon. Niiskus tohib väljuda ainult ja ainult selleks ettenähtud kohast. Enne plaatide paigaldamist tuleks ära märkida esimese plaadirea joon. Selleks kasutatakse loodi või nivelli. Nii kindlustatakse, et plaatide vuugid jooksevad täpselt vertikaalselt ja horisontaalselt. 

Vuukimisel tuleks silmas pidada, et ei hakataks liiga vara selle tööga peale. Plaadi kinnitussegu peab olema saanud piisavalt kuivada. Tavaliselt on plaadisegu pakenditel kirjas kui kaua peab segu kuivama enne, kui tohib alustada vuukimissegu peigaldamisega. Vuukimisel tuleks täita vuuk täielikult. Ei tohiks jääda õhumulle, kuna hiljem need kuivavad ja võivad jääda väikesed augud vuukidesse. Vuugisegu tuleks plaatidelt puhastada enne vuugisegu täielikku kuivamist. Hiljem võib olla see töö raskendatud.

Küsige personaalset pakkumist siit